Оффис түрээс

Оффис түрээс

Уг оффисын барилга нь 16 давхар бөгөөд оффисын ашигтай талбайн хэмжээ 4600м2 ба барилгын 2-16 давхар тус бүрт

  • 116,65м– А загвар
  • 81,5м2  – В загвар
  • 106,51м2  – С загвар бүхий оффисын өрөөтэй.

Оффис тус бүр дотроо ариун цэврийн өрөө, гал тогооны тавилга бүхий цайны хэсэг, ханын шкафтай.